Statistieken

Unieke bezoekers

Vandaag: 13

Deze week 119

Deze maand 375

Sinds augustus 2008 283034
Recensies 

 

Voor Filosofie Magazine schreef ik een aantal korte en krachtige recensies. De recensies werden in een smal kader naast een artikel geplaatst en moesten onder de 80 woorden blijven. 

Een heel boek recenseren in minder dan 80 woorden? Kan dat?

Enfin, oordeelt u zelf.

 

 

Beauvoir


Joke J. Hermsen (redactie)
Simone de Beauvoir
Toen Ayaan Hirsi Ali on­langs de Simone de Beauvoirprijs kreeg toege­kend, was niet iedere de Beauvoirken­ner daar even blij mee. Karen Vintges bekritiseerde Hirsi Ali omdat zij van het feminisme een exclusief westerse zaak maakte. Deze kritiek is te vinden in deze essaybundel, samen met andere bijdragen over het denken van de Beauvoir, onder meer over ou­derdom, activisme en de onrechtvaardigheid van privileges.
Uitgeverij Klement I Pelckmans
€ 17,95

 

 

 

 

Plato

Thomas Cathcart en Daniel Klein
Plato en Kornuiten
Moppen en filosofie hebben veel met elkaar ge­meen, zo is de grondge­dachte van dit boek. Ze prikkelen de geest en brengen ongemakkelijke waarheden aan het licht. Door filosofisch getinte moppen, door de auteurs steevast 'filomoppen' genoemd, kan de lezer logica, ethiek, metafysica en andere ter­reinen van de filosofie glimlachend verkennen.
Uitgeverij de Bezige Bij
€ 15,-

 

 

 

 

 

CiceroCicero
De kunst van het ouder worden
Oud worden wil iedereen, maar oud zijn valt ons moei­lijk. Volgens Cicero is daar echter geen reden toe. Toen hij zich na de machtsgreep van Julius Caesar terugtrok uit het politieke leven schreef hij een optimistisch boekje over het plezier van de ouderdom, waarin hij ingaat tegen de vooroordelen die de jongere generatie over oud-zijn heeft.
Uitgeverij Athenaeum, Polak & Van Gennep
€ 13,50

 

 

 

 

Eagleton


Terry Eagleton
De zin van het leven
De tragiek van onze tijd is dat twijfel aan de zin van het leven toeneemt, terwijl de zeggings­kracht van antwoorden op de vraag naar de zin van het leven afneemt. Defini­tieve antwoorden zijn onwenselijk, stelt Eagleton, maar wat we wel kunnen weten is dat mensen sa­men zin moeten geven aan het leven. Het is maar beter als er nog iets te vragen overblijft.
Uitgeverij Atlas
€ 19,90

 

 

 

 

FeyerabendPaul Feyerabend
Tegen de Methode
Wetenschap­pers zijn vaak opportunisten die gangbare methodologie naast zich neerleggen om hun ideeën aan de man te bren­gen. En dat is helemaal niet ver­keerd, volgens de natuurkundige en wetenschapsfilosoof PauI Fey­erabend (1924-1994). Buiten gebaande paden denken is een voorwaarde voor wetenschap. Zo blijkt het gelijk van Galilei over de aarde die om de zon draait meer geluk dan wijsheid: zijn methoden deugden niet.
Uitgeverij Lemniscaat
€ 24,95

 

 

 

 

Carel Peeters
Gevoelige ideeën
De Verlichting wordt vaak in één adem genoemd met een strikt rati­onalisme waarin voor gevoel geen plaats meer is. Ten on­rechte, betoogt Vrij Nederlandre­censent Carel Peeters. Aan de hand van denkers als Diderot, Voltaire en Belle van Zuylen laat hij zien dat al tijdens de Verlichting het gevoel een belangrijke rol speelde in het denken.
Uitgeverij De Harmonie
€ 18,50

 

 

Aristoteles, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Carlos Steel
De eerste filosofie
Het eerste deel van Aristoteles' metafysica is nu als aparte uitgave ver­krijgbaar. In dit werk be­handelt Aristoteles de ontwikkeling van de filosofie vanaf de eerste Griekse natuurfilosofen tot aan zijn eigen tijd. Vanuit al die ideeën schetst hij datgene wat hij 'eerste filosofie' noemt: de kennis die ten grondslag ligt aan alle andere kennis.
Uitgeverij Maarten Muntinga
€ 9.95

 


Miriam van Reijen
Spinoza
Bij veel de­batten bewijst Spinoza nog steeds een zeer actueel denker te zijn. Toch bestaan er veel mis­verstanden over zijn denken. Miriam van Reij­en, filosofe en bestuurslid van het Spinozahuis, legt in dit boek de nadruk op Spinoza als tegendraads denker. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, was Spinoza geen strikte rationalist, maar een gepassioneerd denker, voor wie het gevoel er wezenlijk toe doet.
Uitgeverij Klement I Pelckmans
€ 22,95

 

 


CanonDaan de Neef
Canon van de filosofie
Meer dan 40 hoogleraren filosofie uit Nederland en Vlaanderen werd ge­vraagd naar wat zij de belangrijkste filosofie­boeken aller tijden vonden. Het resultaat, 99 boeken uit de wes­terse filosofie en een boek uit de oosterse filosofie, werd gebundeld in de Canon van de Filosofie, een overzicht van de 100 filosofieboe­ken die je gelezen moet hebben.
Veen Magazines
€ 24,95

 

 

 


CoverAnnelies van Heijst
Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning
Het werk van de zorgverle­ner is vaak alleen gericht op de noodza­kelijke medi­sche hande­lingen, ­duidelijk omschreven en vastgelegd in procedures. An­nelies van Heijst pleit in dit boek voor de niet-meetbare aspecten in de zorg. Aandacht en erkenning, zo betoogt zij, zijn geen softe extraatjes, maar noodzakelijk.
Uitgeverij Klement
€ 19,95

 

 


Ger Groot
De gelukkigste illusies. Over kwaad en verlossing
Geen vrucht smaakt zo lekker als de verboden vrucht, juist omdat die verboden is. In een serie essays bekijkt Ger Groot seksuele verlangens, de zucht naar geweld, de behoefte aan tragiek - duistere motieven waardoor de mens even zijn rede­lijkheid verliest.
Uitgeverij SUN
€ 27,50


Fernando Savater
De Zeven Hoofdzonden. Handleiding voor de 21e eeuw

Na zijn eerdere boek over de Tien Geboden, maakt de Spaanse filosoof Fernando Savater nu voor De Zeven Hoofdzonden de vertaalslag naar het heden. Ieder hoofstuk begint met een denkbeeldige dialoog, waarin Satan de auteur tot een Hoofdzonde probeert te verleiden. Vervolgens legt Savater de betekenis uit van een hoofdzonde, vroeger en nu. Zonden hebben iets paradoxaals: we kunnen er niet buiten. Zonder wellust geen voortplanting. Afgunst, hebzucht en gulzigheid houden onze economie draaiende.
Uitgeverij Bijleveld
€ 14,95

 


Michel Dijkstra
Oosterse filosofie in een notendop
Van Boeddha­beeldjes tot Yin & Yang­tekens. Sym­bolen van de Oosterse filo­sofie zijn overal om ons heen. Maar het gedachtegoed achter die symbolen is voor veel westerlingen een vraag. Om die vraag te beantwoorden, neemt de auteur de lezer mee langs de belangrijkste denkers en stro­mingen in China, Japan en India, van de oudheid tot nu, en laat daarbij hun onderlinge invloed zien.
Uitgeverij Bert Bakker
€ 9,95Bert Musschenga en Bettine Siertsema (red.)
De utopie van de maakbaarheid
AI sinds men­senheugenis probeert de mens de natuur, de samenleving, het lichaam en ieder ander aspect van het leven aan eigen wensen aan te passen. In deze essaybundel zoeken de auteurs de oorsprong van ons maakbaarheidsdenken. Waarom zijn we er op gericht, en worden we er echt gelukkiger van?
Uitgeverij ten Have
€ 19,95
© 2020 Harm Schoonekamp | contact | |

Sint Petersburg